Acordare Zile Libere Supraveghere Copil 2021           


În contextul pandemiei de COVID-19, datorită căreia s-a impus măsura de limitare sau suspendare a activităților didactice și mutarea cursurilor în mediul online,  statul român a venit în sprijinul părinților salariați, prin acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor atât în anul 2020 cât și in anul 2021.

Zilele libere pentru supraveghere pot fi accesate de către părinții ce au copii cu vârste de până la 12 ani, sau copii cu dizabilităţi cu vârste de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară. Acestea pot fi acordate unui singur părinte pentru aceeași perioadă și doar în situația în care locul de muncă nu ii permite să lucreze în telemuncă sau la domiciliu.

Legiutorul nu permite acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor, părinților sau reprezentanților legali pentru perioada în care părintele salariat se află în concediu de creștere și îngrijire copil, concediu de odihnă, concediu fără plată, somaj, sau daca este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere.

Zilele libere pentru supravegherea copiilor sunt acordate tuturor părinților ce îndeplinesc criteriile mai sus menționate, pot fi solicitate pe toată perioada desfașurării cursurilor în mediul online, atât pe perioada stării de alertă cât și după încetarea acesteia până la incheierea anului școlar 2020-2021, în condițiile legii și în baza documentelor pe care trebuie să le prezinte angajatorului (adeverință de salariat sau declarație pe proprie răspundere de la soț/soție prin care să se menționeze că nu a solicitat zile libere pentru supravegherea copiilor sau că nu se regăsește în una dintre situațiile pentru care, potrivit legii, nu se acordă).

Indemnizația brută a unei zi libere pentru supravegherea copiilor este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut/zi lucrătoare, de exemplu: pentru un salariu brut de încadrare de 6000 lei, angajatul nu va primi mai mult de  (5.429 *75%)/21=194 lei ( în funcție de numărul de zile lucrătoare din lună).

În situația în care unul dintre părinți își desfășoară activitatea în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, penitenciare şi în unităţile sanitare publice, nu beneficiază de zilele libere pentru supravegerea copiilor, acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat corespunzător numărului de zile lucrătoare in care cursurile se desfășoară în mediul online, cu condiția ca celălalt părinte să nu beneficieze de zile libere pentru supravegherea copiilor și respectiv sa nu se regăsească în nici o situație mentionată mai sus. În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre aceste domenii, doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea menționată.

În situația în care unitățile de învățământ se deschid și din cauza unor incidențe punctuale, cursurile sunt transferate în mediul online, se vor acorda zile libere în funcție de perioada prevăzută de hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Pentru a fi respectată legislația  în vigoare cu privire la protecția datelor, atragem atenția asupra  importanței respectării condițiilor prelucrării datelor cu caracter personal ale salariaților și ale membrilor de familie ale acestora, efectuate în scopul acordării de zile libere.

Elena Musuroi, Expert in legislatia muncii.