Câte zile de concediu ai pe luna

Concediul de odihnă este una dintre cele mai aşteptate perioade din an pentru cei mai mulţi dintre angajaţi, indiferent de domeniul în care activează. Este soluţia ideală pentru a evita epuizarea fizică şi psihică a salariatului, astfel încât acesta să poată munci eficient şi cu spor. Concediul de odihnă este un drept garantat prin lege oricărui salariat, este plătit şi trebuie să respecte durata minimă stabilită legal, dar poate fi mai mare dacă angajatorul decide în acest fel.

Ce este concediul de odihnă

Concediul de odihnă este un drept al fiecărui salariat, indiferent de domeniul de activitate sau de natura activităţii pe care o desfăşoară. Este prevăzut în Contractul Individual de Muncă, iar angajatorul trebuie să îl aducă la cunoştinţa viitorilor salariaţi înainte de începerea activităţii. Există câteva categorii de salariaţi care, conform legii, au dreptul la un supliment de 3 zile de concediu pe lângă minimul de 20. În aceste categorii intră muncitorii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii grele sau periculoase, persoanele nevăzătoare, persoanele cu alte tipuri de handicap, dar şi tinerii care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani.

Care este durata legală a concediului de odihnă

Numărul minim de zile de concediu de odină anual este de 20 de zile lucrătoare, dar angajatorul are posibilitatea de a acorda un număr mai mare de zile de concediu salariaţilor săi. De asemenea, aceştia din urmă pot negocia cu angajatorul acest drept anterior începerii activităţii, dar şi pe parcursul desfăşurării contractului individual de muncă.

Este foarte important de reţinut însă faptul că sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Mai mult, dreptul la acest tip de concediu nu poate fi transferat unei alte persoane şi nici nu se poate renunţa la el. Dacă rămâi cu zile de concediu neefectuate într-un an, acestea vor fi reportate si pot fi efectuate in urmatoarele 18 luni ulterioare anului de referinta.

De câte zile de odihnă avem dreptul pe lună

În condiţiile în care în Contractul Individual de Muncă este stipulat minimul de 20 de zile lucrătoare pentru concediul anual, la un calcul simplu rezultă că avem dreptul la 1,66 zile libere pentru fiecare lună lucrată. Cu cât numărul zilelor de concediu anual de odihnă este mai mare, cu atât creşte şi cel al numărului alocat pentru fiecare lună petrecută la locul de muncă.

Care este metoda de calcul a perioadei de odihnă

În situaţia în care un salariat lucrează o perioadă determinată de timp, mai mică de un an calendaristic, dreptul la concediul de odihnă se calculează proporţional.

Ex.: Salariatul „X” a lucrat în anul 2023 37 zile calendaristice.

Drept CO: 20 zile lucrătoare/an

Zile calendaristice an: 365

Calcul drept CO : 20/365*37 = 2

De asemenea, la stabilirea duratei concediului de odihnă anual se iau în considerare şi următoarele perioade de inactivitate pe parcursul derulării unui contract de muncă:

·       perioadele de incapacitate temporară de muncă;

·       perioadele aferente concediului de maternitate;

·       perioadele aferente concediului paternal;

·       perioadele aferente concediului de risc maternal;

·       perioadele aferente concediului pentru îngrijirea copilului bolnav;

·       perioadele aferente concediului de îngrijitor.

Care este valoarea unei zile de concediu

Indemnizaţia unei zile de concediu se poate determina cu ajutorul a 2 metode cumulate de calcul, una raportată la salariul brut de încadrare şi cealaltă, raportată la media de calcul a ultimelor 3 luni anterioare lunii în care se plăteşte concediul.

Avem, astfel:

1.     indemnizaţia raportată la salariul de încadrare – salariul brut de încadrare/numărul de zile lucrătoare în lună*numărul de zile de concediu de odihnă;

 

Ianuarie

Valoare zi CO

Nr. zile CO

Salariul brut de încadrare

1

6000

300

 

2.     indemnizaţia raportată la media de calcul a ultimelor 3 luni anterioare lunii în care se plăteşte concediul.

 

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Medie Istoric

zile

Sume

zile

Sume

zile

Sume

21

6000

21

6000

20

6000

290.3226

 

Cele 2 metode se compară, iar plata se va face conform mediei mai avantajoase.

Dacă luăm în calcul exemplul de mai sus observăm că media avantajoasă este media lunii în curs şi tocmai de aceea ziua de concediu va fi plătită la această valoare. 

Care sunt drepturile şi obligaţiile angajatului

Angajatul are dreptul la concediul de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de timp de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

În cazul în care, din motive justificate, salariatul nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar în cazul încetării contractului individual de muncă.

Este important de ştiut că angajatorul nu are posibilitatea de a concedia salariatul în timpul efectuării concediului de odihnă. Mai mult, dacă dreptul angajatului la zilele libere nu este respectat acesta poate face sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau îl poate acţiona în justiţie.

Obligaţiile angajatului în această direcţie sunt legate de efectuarea concediului anual de odihnă şi de respectarea perioadei în care a fost acesta programat.

Material realizat de Elena Marin, Senior Payroll Specialist