Concediu de Risc Maternal - Legislația pe Intelesul Tuturor

Protecția maternității este un capitol important al legislației muncii, angajatorilor revenindu-le obligația de a asigura salariatelor însărcinate, salariatelor lăuze cât și celor care alăptează, condiții de lucru care să nu le pericliteze sănătatea și să nu le expună riscurilor.

Noțiunea de concediu medical de risc maternal este un drept al salariatelor aflate în situațiile speciale, așa cum este prevăzut și in OUG 96/2003.

Din momentul în care o salariată își anunță angajatorul că este însărcinată prin intermediul unei notificări scrise și a unui document medical emis de medicul de familie sau de medicul specialist, acesta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja viitoarea mămică la locul de muncă.

După ce angajatorul a evaluat și a identificat posibile riscuri la locul de muncă al salariatei gravide, acesta trebuie să modifice temporar condițiile de muncă sau programul de lucru cu menținerea drepturilor salariale integrale. Dacă acest lucru nu este posibil, angajatorul are obligația de a-i oferi salariatei o poziție care nu îi periclitează sănătatea sa și a fătului.

În situația în care angajatorul este în imposibilitatea de a modifica condițiile de lucru din motive obiective, atunci salariata însărcinată are dreptul să solicite concediu de risc maternal.

Certificatul de concediu medical pentru risc maternal (cod 15) poate fi eliberat de medicul de familie sau de către medicul specialist și trebuie sa fie vizat de medicul de medicina muncii.

Pe lângă salariatele însărcinate, la concediu de risc maternal mai au dreptul și mămicile revenite la muncă dupa cele 42 de zile de lăuzie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care au născut, dar și salariatele care alăpteaza și aduc documente medicale care certifică acest fapt.

Concediul de risc maternal poate fi acordat atât integral pe o durată maximă de 120 de zile calendaristice cât și pe perioade fracționate, care cumulate să nu depășească acest număr de zile.

Acest tip de concediu medical se acordă fără condiție de stagiu de cotizare (astfel că angajata nu trebuie să fi lucrat minim 6 luni din ultimele 12 anterioare lunii în care a fost eliberat certificatul) și se suportă integral din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, angajatorul având obligația de a plăti salariatelor indemnizația aferentă și de a solicita ulterior recuperarea acestei sume de la Casa de Sănătate.

Cuantumul brut al indemnizației pentru risc maternal este de 75% din baza de calcul care se calculează astfel:

Baza de calcul= TOTAL VENITURI BRUTE DIN ULTIMELE 6 LUNI/TOTAL ZILE LUCRATE ÎN ULTIMELE 6 LUNI

Ca exemplu, în situația în care avem un concediu medical inițial acordat în luna aprilie 2021 și salariata a lucrat 6 luni anterior acordării certificatului medical, baza de calcul va fi următoarea:

Perioadă

Zile lucrate

Venit brut realizat în lună

Martie 2021

23

3000

Februarie 2021

20

3000

Ianuarie 2021

20

3000

Decembrie 2020

21

3000

Noiembrie 2020

20

3000

Octombrie 2020

22

3000

Total

126

18000

Media zilnică a indemnizației=18000/126 = 142.85

Indemnizație brută aferentă concediului medical= (21 zile lucrătoare în luna aprilie)*142.85*75% =2250

Din indemnizația de risc maternal, salariatei i se va reține doar contribuția pentru asigurări sociale (CAS) de 25%, fără să i se rețină contribuția pentru asigurări sociale de sănătate și impozitul.

De asemenea, pentru acest tip de concediu medical, angajatorul nu va plăti contribuția asiguratorie de muncă în valoare de 2.25%.

Acordarea concediului de risc maternal presupune suspendarea contractului de muncă din inițiativa salariatului, însă nu afectează vechimea in muncă, reprezentînd perioadă asimilată stagiului de cotizare.

 

*Concediul medical de risc maternal este reglementat în România prin OUG 96/2003, în Legea 158/2005 cât și în Legea 53/2003;

 Florentina Turtuba,

Specialist Resurse umane