Concediu Paternal 2022 - Care sunt Drepturile Barbatilor care devin Tati

De cele mai multe ori când vorbim de creşterea şi îngrijirea copilului nou-născut ne gândim la mame şi la drepturile lor în acest domeniu şi e foarte bine să se întâmple asta. Dar e la fel de important să vorbim şi despre drepturile bărbaţilor care devin taţi, fie prin naşterea unui copil, fie prin adopţie. Iar din 2022 concediul paternal are parte de reglementări noi care le oferă taţilor mai multe opţiuni.

Care sunt drepturile bărbaţilor care au devenit sau urmează să devină taţi

În creşterea unui copil sunt importante ambele figuri parentale. În plus, mai ales în primele zile, mama are nevoie de mult ajutor în îngrijirea bebeluşului şi pentru propria recuperare, iar prezenţa partenerului este esenţială. Tocmai de aceea noile directive europene vin să normalizeze şi să faciliteze cât mai mult accesul tatălui la propriul copil.

Astfel, fiecare bărbat care a devenit tată are dreptul la concediul paternal plătit 100%, iar dacă doreşte, poate opta şi pentru concediul de creştere al copilului, timp în care va beneficia de indemnizaţia calculată conform legii actuale.

Ce este concediul paternal şi când se acordă acesta

Concediul paternal este concediul care se acordă tatălui pentru a putea avea grijă de nou-născut. Acesta a crescut anul acesta de la 5 la 10 zile lucrătoare, la care se pot adăuga alte 5 zile lucrătoare dacă tatăl obţine atestatul de puericultură. Practic, dacă tatăl urmează înainte de naşterea copilului acest curs şi obţine atestatul va putea benefia de un concediu paternal de 15 zile lucrătoare.

O altă noutate adusă de modificarea legii în acest an este aceea că, în baza atestatului de absolvire a cursului de puericultută, tatăl poate beneficia de cele 5 zile suplimentare pentru fiecare copil nou-născut, indiferent de data la care a fost obţinut atestatul. Până de curând acesta era valabil o singură dată, pentru un singur bebeluş şi nu se putea folosi un altul pentru următorul copil.

Concediul paternal nu poate fi solicitat şi acordat decât în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului.

Care sunt condiţiile de îndeplinit pentru a beneficia de concediul paternal

Cine beneficiază de concediul paternal? Ca să beneficiezi de concediul paternal trebuie doar să îndeplineşti calitatea de tată, indiferent că eşti sau nu căsătorit, că eşti tatăl natural sau adoptiv al copilului.

Până de curând această facilitate era rezervată doar celor care aveau calitatea de salariaţi, în baza unui contract de muncă. Din 2022 însă lista a fost extinsă cu noi categorii de persoane care pot să beneficieze de aceste zile libere. Astfel, de acum înainte pot solicita concediu paternal şi:

·        cei care au încheiate contracte din activitate sportivă;

·        cei care desfăşoară activităţi pe baza unor convenţii de muncă individuale;

·        directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de mandat;

·        cei care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de management;

·        cei care au încheiat un contract civil de prestări servicii pentru teatru;

·        cei care ocupă o funcţie de demnitate publică sau au fost aleşi şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei instituţii executive, legislative sau judecătoreşti;

·        funcţionarii publici parlamentari.

Taţii care îşi desfăşoară serviciul militar au dreptul acum la o permisie de 10 zile calendaristice, în loc de 7, cum era până de curând, inclusiv pentru recunoaşterea paternităţii nou-născutului. Permisia va trebui justificată cu certificatul de naştere al bebeluşului, din care să rezulte că militarul este tatăl acestuia, precum şi cu declaraţia de recunoaştere a paternităţii.

Care sunt obligaţiile angajatorului pe toată perioada concediului paternal

Pentru angajator regulile sunt foarte clare şi stricte în această privinţă. Este obligat să îţi acorde concediul paternal şi să-şi anunţe angajaţii de acest drept, precum şi să îţi plătească salariul în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi date stipulate în contractul de muncă. În plus, trebuie să-i garanteze salariatului, în momentul în care acesta revine la muncă, acelaşi loc de muncă deţinut anterior sau unul echivalent.

Angajatorul nu are dreptul să încheie raporturile de muncă cât timp angajatul se află în concediu paternal. Excepţia o reprezintă situaţia în care angajatorul trece printr-o procedură de reorganizare judiciară sau intră în procedură de faliment.

Care este valoarea indemnizaţiei

Pe toată perioada concediului paternal vei beneficia de o indemnizaţie plătită de angajator, din fondul de salarii, egală cu salariul brut de incadrare si sporuri permanente, calculate proportional cu numarul de zile de concediu paternal. Nu vei primi însă tichete de masă pentru aceste zile.

Indemnizaţia nu este condiţionată în niciun fel de existenţa vreunei perioade minime de muncă la angajatorul respectiv. De asemenea, vechimea în muncă nu este afectată de acest tip de concediu, fiind calculată ca perioadă continuă în muncă.

Cum se întocmeşte documentaţia necesară şi care este procedura de depunere

Ca să obţii concediul paternal trebuie să depui la conducerea firmei, instituţiei sau organizaţiei în cadrul căreia îţi desfăşori activitatea o cerere scrisă în acest sens. La aceasta trebuie ataşată şi dovada paternităţii, aceasta fiind reprezentată de certificatul de naştere al copilului în care este specificat numele tău în dreptul tatălui.

Pentru a primi şi cele 5 zile suplimentare este nevoie să depui la dosar şi atestatul care dovedeşte faptul că ai absolvit un curs specializat de puericultură. Exceptate de la această regulă sunt cadrele medicale.

Material realizat de Elena Marin, Senior Payroll Specialist