Atunci când ne îmbolnăvim principala grijă ar trebui să fie recuperarea cât mai bună, astfel încât să putem reveni cât mai rapid și mai eficient în viața profesională și socială. De cele mai multe ori însă concentrarea se duce în zona financiară, îngrijorarea că boala va afecta echilibrul în această direcție fiind majoră. Cu atât mai mult este important să ne știm drepturile, în special cum se obține concediul medical și  indemnizația aferentă.

Cum se calculează indemnizația pentru concediu medical

Ori de câte ori ajungem în situația de a beneficia de concediu medical, indiferent de tipul acestuia, este esențial să știm în ce fel ne va afecta sau nu valoarea indemnizației pe care o vom lua în această perioadă, când încasarea salariului este sistată. Există afecțiuni care sunt acoperite financiar în proporție de 100%, dar și multe care prevăd plata unei indemnizații redusă față de salariul încasat în mod normal.

Valoarea acestei indemnizații se stabilește prin determinarea mediei zilnice a bazei de calcul, un raport între suma veniturilor brute realizate în ultimele 6 luni și numărul total al zilelor pentru care a fost achitată contribuția. Se ține însă cont de o limită de 12 salarii minime brute, cuantumul salariului minim brut garantat în plată fiind în prezent de 3.000 lei. Astfel, pentru un venit brut realizat lunar mai mare de 36000 lei, indemnizația va fi plafonată la limita menționată anterior.

Pentru a facilita înțelegerea modalității de calcul, vom lua exemplul unui concediu medical cod 01 (boală obișnuită):

Baza de calcul (BZC) se determină astfel:

BZC = TOTAL VENITURI BRUTE DIN ULTIMELE 6 LUNI / TOTAL ZILE LUCRATE ÎN ULTIMELE 6 LUNI

Concediul medical este acordat pentru întreaga lună februarie 2023 și persoana asigurată a lucrat 6 luni anterior acordării certificatului medical, obținând următoarele venituri:

Perioadă

Zile lucrate

Venit brut realizat în lună (RON)

IANUARIE 2023

20

5000

DECEMBRIE 2022

20

5000

NOIEMBRIE 2022

21

5000

OCTOMBRIE 2022

22

5000

SEPTEMBRIE 2022

22

5000

AUGUST 2022

22

5000

Total

127

30000

Media zilnică a indemnizației = 30000 RON /127 = 236,22 RON

Procentul de plată al concediului medical cu cod de indemnizație 01 este de 75%, astfel vom determina, pentru exemplul oferit, următoarea indemnizație brută:

Indemnizație brută obținută = (20 zile lucrătoare în luna februarie)* 236,22 RON *75% = 3543 RON

Din cuantumul indemnizației obținute, angajatului i se va reține doar contribuția pentru asigurări sociale (CAS) de 25% și impozitul pe venit de 10%, fără a i se reține contribuția pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%.

Cum se poate determina stagiul de cotizare incomplet

În situația în care angajatul are cel puțin 1 lună în care nu a lucrat, din cele 6 care stau la baza stabilirii  stagiului de cotizare, acesta poate fi constituit prin  perioade asimilate, spre exemplu: pentru perioada în care persoana asigurată a absolvit cu diplomă de licență cursurile unei instituții de studii superioare acreditată, se ia în calcul salariul minim brut pe țară.

De asemenea, angajatul își poate completa stagiul de cotizare cu alte drepturi de asigurări sociale aferente unor perioade, precum indemnizația pentru creșterea copilului.

Dacă stagiul de cotizare este mai mic de 1 lună se ia în calcul venitul lunar obținut în prima lună de activitate lucrată integral, în baza căruia a fost stabilită plata contribuției CASS.

Cine plătește indemnizația pentru concediu medical

Plata indemnizației pentru concediu medical este suportată din fondul de salarii al angajatorului, respectiv din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (F.N.U.A.S.S.) astfel:

·         din prima zi lucrătoare până în cea de a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;

·         începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celor suportate de angajator și până la data încetării perioadei de incapacitate temporară de muncă.

În cazul în care persoana angajată este în perioadă de probă, aceasta se suspendă în timpul concediului medical și este reluată imediat ce concediul încetează. Același lucru se întâmplă și cu perioada de preaviz, în cazul în care cele două perioade se suprapun. De asemenea, concediul de odihnă se va întrerupe, la momentul intrării in vigoare a unui concediu medical, reluându-se sau reprogramându-se după finalizarea perioadei de incapacitate temporară de muncă.

Dacă persoana aflată în concediu medical are contract de muncă pe perioadă determinată, iar acesta încetează în timpul incapacității temporare de muncă, contractul nu se prelungește, iar plata indemnizației revine în sarcina Casei Teritoriale pentru Asigurări de Sănătate.

Nicio persoană nu poate fi concediată în perioada de incapacitate temporară de muncă. Contractul de muncă poate însă înceta în cazul falimentului sau a reorganizării judiciare a companiei, situație în care Casa Teritorială pentru Asigurări de Sănătate preia plata indemnizației.

În concluzie, angajatorul are obligația de a primi certificatele medicale și de a le plăti corespunzător, acordând salariaților acest drept garantat prin lege.

Articol scris de Florin Chitan, HR Specialist