Legislația pe Ințelesul Tuturor - Sistemul de Pensii Private din România

Odată ajunși la vârsta pensionării este posibil ca pensia acordată de Stat să nu acopere nevoile noastre, astfel încât ar fi bine sa ne gândim din timp cum putem să economisim pentru a avea un trai decent la bătrâneţe.

Pentru înțelesul tuturor, pensia de stat (Pilonul I) este un drept acordat salariatului la cerere, în baza plăților contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale pentru o perioadă minimă de timp, așa cum este prevăzut în legea pensiilor*, și acordată în raport cu vârsta solicitantului.

Pentru a asigura o protecție financiară suplimentară persoanelor ajunse la vârsta pensionării, Statul român a introdus în anul 2007 sistemul de pensii private după un model testat şi recomandat de Banca Mondială.

 Pensia administrată privat (Pilonul II) este pensia privată obligatorie pentru toți salariații cu vârste de până în 35 de ani care plătesc contribuția la asigurările sociale (CAS), fiind opțională doar pentru salariații cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani. Trebuie să stim că salariații pot opta pentru un fond de pensii privat autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)* în termen de 4 luni de la data primei angajări, iar în situația în care nu își exprimă opțiunea, aceștia vor fi repartizați automat și aleator de către Casa Națională de Pensii către un fond de pensii administrat privat.

Participarea la Pilonul II nu reprezintă o obligație financiară suplimentară pentru angajat. Aceasta se alocă din cota obligatorie CAS de 25% reținută din veniturile salariale brute lunare plătită de angajator în termenele stabilite de lege. Statul este responsabil pentru distribuirea cotei de 21,25% către Pilonul I și a cotei de 3,75% la Pilonul II.

 Pensia facultativă (Pilonul III) este un venit suplimentar de care participantul va beneficia după împlinirea vârstei de 60 de ani, ca urmare a plății contribuțiilor periodice la fondul de pensii private pentru care a optat.

Participarea la un fond de pensii facultative presupune încheierea unui act de aderare între Participant și Fondul de Pensii Private, precum și plata unei cotizații lunare cuprinse între o sumă minimă (stabilită de fiecare fond de pensii facultative în parte) și maxim 15% din venitul salarial brut (sau venituri asimilate acestuia).

Cotizația la Pilonul III poate fi plătită direct de către Participant (salariat) sau prin intermediul angajatorului său. Cotizatia poate fi dedusă din baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii în limita a 400 EUR/an în situația în care salariatul pune la dispoziția angajatorului său o copie a actului de aderare și a documentelor justificative pentru plata cotizațiilor lunare.

Angajatorii care doresc să ofere extra-beneficii salariaților proprii au posibilitatea de a contribui la creșterea valorii pensiei prin acordarea unui pachet de pensie privată Pilon III care este deductibil la calculul impozitului pe profit, a contribuțiilor sociale și a impozitului pe salarii în limita a 400 EUR/salariat/an. Dacă plafonul de 400 EUR/salariat/an este depășit, diferența este considerată avantaj în natură pentru salariat și pentru această diferentă se vor reține toate contribuțiile sociale și impozitul pe salarii.

Plata cotizației la Pilonul III poate fi modificată, suspendată sau încetată în orice moment, astfel că în situația în care salariatul își suspendă sau încetează relațiile contractuale de muncă, angajatorul va sista plata cotizației, iar banii economisiți până în acel moment vor rămâne în contul de pensie privată al salariatului.

Participantul se poate bucura de veniturile economisite prin intermediul Pilonului III în următoarele condiții cumulative:

  • sa aibă vârsta de 60 de ani împlinită;
  • sa fi platit cel puțin 90 de cotizații lunare (indiferent dacă sunt consecutive sau nu);
  • să deţină o sumă minimă acumulată în contul individual la fondul de pensii facultative Pilon III (stabilită prin normele ASF).

 

*  Sistemul pensiilor administrate privat este reglementat în România prin Legea nr. 411/2004;

*  Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor financiare non-bancare, având printre obiective și asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

Gabriela Popa, Expert în legislația muncii