Telemunca in Pandemie - Legislatia pe Intelesul Tuturor 

Odată cu apariția SARS-CoV2, angajații care au putut realiza activitatea prin intermediul tehnologiei informației și comunicațiilor, au fost susținuți și încurajați să presteze munca într-o nouă formă de organizare, mai exact să presteze activitatea în regim de telemuncă.

Telemunca vine la pachet cu o serie de plusuri și minusuri, totul ține însă de strânsa relație și comunicare dintre telesalariat și angajator, împărțind astfel responsabilitățile pentru o bună desfășurare de la distanță a activității profesionale.

Chiar dacă munca în regim de telemuncă, se realizează prin acordul de voință dintre angajator și angajat, în cazul în care, la nivel național se impune sau se recomandă prestarea activității în regim de telemuncă, angajatorul poate lua decizia ca salariații săi să presteze activitate în regim de telemuncă, pentru protecția stării de sănătate a angajaților, așa cum este reglementat în cadrul legislativ menționat de autoritățile competente.

Trebuie să știm că pe toată perioada lucrată în regim de telemuncă angajatul este remunerat conform contractului de muncă și beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul unității (ca de exemplu acordarea tichetelor de masă, beneficii medicale, etc.).

Pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care telesalariații își desfășoară activitatea, cum ar fi electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziționarea mobilierului sau a echipamentelor de birou, angajatorul poate acorda decontarea sumelor în limita unui plafon lunar de 400 lei, corespunzător numărului de zile din lună în care angajatul desfășoară activitatea în regim de telemuncă, această sumă fiind acordată fără prezentarea unor documente justificative, doar dacă decontarea este stipulată în contractul de muncă, regulamentul intern şi/sau în contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului.

Angajații care efectuează activitatea în regim de telemuncă pot beneficia de zile libere părinți, doar cu acordul angajatorului, acesta neavând nicio obligație legală de acordare, pentru că în această situație, indemnizațiile brute aferente zilelor libere pentru supravegherea copiilor, nu pot fi recuperate de la stat, reprezentând o cheltuială suplimentară a a angajatorului.

Este foarte important să înțelegem că activitatea prestată în regim de telemuncă, implică o atenție sporită asupra prelucrării datelor cu caracter personal, și atragem atenția că nerespectarea confidențialității, poate produce pagube materiale și morale.

Atât angajatorul cât și noi, angajații, avem sarcini și obligații în vederea respectării condițiilor de SSM stabilite, să folosim și să păstrăm în stare funcțională echipamentele necesare prestării muncii precum și locurile desfășurării activității de telemuncă.

Iulia Ciobanu, Expert în legislația muncii